Primaire navigatie overslaan

INFORMATIE VOOR JAGUAR EIGENAARS

skip.tertiary.navigation

CARROSSERIE EN LAKWERK

Herstellingen van carrosserie gebeuren via de erkende Jaguar werkplaatsen. Lees meer over de waarborg op carrosserie en lakwerk.

Lakwerk
Indien de lakoppervlakte moet worden hersteld wegens een fabrieks- of materiaaldefect, wordt de nodige reparatie geheel gratis uitgevoerd door een officieel Jaguar erkende hersteller.

Termijn lakgarantie
De garantiedekking is geldig voor een termijn van 3 jaar, zonder kilometerbeperking.

Waarborg tegen doorroesten
Indien er gaten in de platen van de carrosserie zijn gevreten door roestcorrosie, worden de betreffende platen geheel gratis gerepareerd of vervangen door een officieel Jaguar onderhoudscentrum, ongeacht of de auto inmiddels aan een andere eigenaar is verkocht. Let op: onder ´gaten´ wordt verstaan gaten in platen die zijn veroorzaakt door corrosie aan de binnen- of buitenkant, als gevolg van fabrieks- of materiaalfouten. In deze garantie wordt onder ´platen´ verstaan metalen platen, inclusief portieren, motorkap, kofferbakdeksel, motorruimte en kofferbak, spatborden, dorpels, schutborden, dak, vloerpaneel, frames en draagbalken van het chassis, maar met uitzondering van bevestigingen als metalen sierstrippen, bumpers, lijsten, scharnieren en rijwielen.

Termijn lak- en roestgarantie
De garantiedekking is geldig voor een termijn van 6 jaar, zonder kilometerbeperking. Indien er als gevolg van ongevalschade reparaties aan de carrosserie moeten worden uitgevoerd, kan een officieel Jaguar onderhoudscentrum u ervan verzekeren dat bij de herstelling uitsluitend officiële Jaguar onderdelen, materialen en reparatieprocedures worden gebruikt. U bent er dan van verzekerd dat de oppervlaktecorrosiegarantie voor de rest van de termijn geldig blijft op de herstelde carrosseriepanelen.

Verantwoordelijkheden eigenaar lak- en oppervlaktecorrosiegarantie
Deze garanties dekken geen lakschade of doorroesten die het gevolg zijn van of voortvloeien uit:
- Het niet naleven van de aanbevelingen van Jaguar Cars voor regelmatige reiniging van het lak en de panelen van de carrosserie.
- Factoren die buiten de controle van Jaguar Cars liggen, bijvoorbeeld natuurlijke gevaren (zout, industriële neerslag, stormschade, zure regen) en schade (waaronder steentjes, krassen en gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen).
- Verslechtering als gevolg van het niet onmiddellijk bekendmaken en laten repareren van defecten of toestanden die door deze garanties worden gedekt.
- Reparatie van ongevalschade met niet-officiële Jaguar materialen en/of reparatieprocedures.
- Wijzigingen aan de auto die afwijken van de oorspronkelijke Jaguar specificatie.