Service Warranties.

INFORMATIE VOOR JAGUAR EIGENAARS

WAARBORG

De Jaguar waarborg dekt een periode van 3 jaar / 100.000 km (eerst bereikte limiet), en kan desgewenst verlengd worden.

Jaguar waarborg
Indien het mocht nodig blijken dat bij normaal gebruik een onderdeel van uw Jaguar moet worden hersteld of vervangen wegens een materiaal- of fabricagefout, dan zal uw Jaguar erkende hersteller deze herstelling volledig kosteloos uitvoeren gedurende een periode van 3 jaar / 100.000 km (eerst bereikte limiet) Wenst u na het vervallen van de reguliere garantielooptijd de waarborgperiode verlengen? Dat kan, voor een extra duurtijd van 1 of 2 jaar, mits de voorafbetaling van een zeer competitieve premie, en op voorwaarde dat dit onderschreven wordt uiterlijk binnen de 3 maand na aflevering van de nieuwe wagen. Bijkomende voordelen: indien u voor deze formule kiest, dan geldt geen kilometerbeperking meer en neemt u het bijstandsprogramma Jaguar Assistance automatisch mee voor diezelfde periode. Goed voor één van de meest concurrentiële aanbiedingen in het segment. Raadpleeg uw Jaguar concessiehouder voor meer informatie.

Waarborg op lakwerk
Indien de laklaag van de carrosserie moet behandeld worden omwille van een fabricage- of materiaalfout, dan zal de noodzakelijke herstelling volledig kosteloos worden uitgevoerd door een erkende Jaguar dealer. Deze waarborg geldt voor een periode van 3 jaar zonder kilometerbeperking.

Waarborg tegen doorroesten
Als een deel van de carrosserie van de wagen geperforeerd raakt door corrosie van binnenuit, zal dit paneel geheel gratis vervangen of hersteld worden door een Jaguar erkende hersteller.

Onder carrosserie verstaat men alle metalen panelen zoals deuren, motorkap, kofferdeksel en spatborden, maar exclusief sierstrips, afdeklijsten en scharnieren.

Deze waarborgdekking geldt voor een periode van 6 jaar zonder kilometerbeperking. Uw wagen dient minstens eenmaal per jaar bij een officiële Jaguar dealer voor een preventieve controle binnengebracht te worden.

Jaguar Care: Volledige gemoedsrust
Op alle Jaguar modellen wordt het gratis onderhoudsprogramma Jaguar Care standaard aangeboden. Net zoals de fabriekswaarborg, loopt dit over een periode van 3 jaar / 100.000 km (eerst bereikt limiet), vanaf de eerste ingebruikname van de wagen. En met 3 jaar Jaguar Assistance zonder kilometerbeperking erbovenop, kunt u echt op beide oren slapen.

* Niet inbegrepen zijn reparaties of vervangingen als gevolg van slijtage of van schade buiten het normale onderhoudsschema.