LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

AAN DE SLAG

Welke financierings- en leasemogelijkheden bieden we aan?

 •   

  We kunnen MultiOption (Lening op afbetaling met laatste verhoogde maandelijkse aflossing), Operationele Leasing en Klassieke financiering (Lening of afbetaling) aanbieden voor een breed scala van onze voertuigen. Zoek het juiste pakket en ga naar de pagina Introductie tot financiering.

Hoe bereken ik de maandaflossingen?

 •   

  Onze financieringscalculator geeft u een idee van de maandelijkse kosten. Met de calculator kunt u het gewenste model, het type financiering en andere factoren zoals de duur van de overeenkomst en de hoogte van het voorschot selecteren.

Kan ik een auto laten financieren als ik een slechte kredietwaardigheid heb?

 •   

  Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan een kredietcontrole. U moet zeker weten dat u zich de maandaflossingen kunt veroorloven voordat u een overeenkomst afsluit. Onze financieringscalculator geeft u een idee van de maandaflossingen.

Op deze website staat een vast tarief en een jaarlijks kostenpercentage (JKP), wat is hier het verschil tussen?

 •   

  Bij de berekening met een vast tarief wordt het financieringsbedrag vermenigvuldigd met een rentepercentage voor elk jaar van de overeenkomst.

  Het JKP toont het jaarlijkse rentepercentage op uw overeenkomst alsof de rente maandelijks wordt berekend naarmate het openstaande saldo afneemt. Het percentage wordt aangepast op basis van alle kosten die u volgens uw overeenkomst moet betalen. Met het JKP kunt u de kosten van verschillende financieringsovereenkomsten op like-for-like basis vergelijken.

Hoe komen mijn betalingen op mijn bankafschrift te staan?

 •   

  U ziet 'Jaguar Financial Services' of het nummer van uw financieringsovereenkomst.

TIJDENS UW OVEREENKOMST

Ik heb een auto met een MultiOption Kan ik mijn overeenkomst wijzigen?

 •   

  U kunt op elk gewenst moment een extra afbetalen om uw overeenkomst af te wikkelen Wij zullen u op verzoek een overzicht van de eindafrekening verstrekken.

  U kunt op elk gewenst moment uw voertuig inruilen, echter is dit onderhevig aan de afwikkeling van het openstaande bedrag. Nieuwe kredietovereenkomsten zijn behoudens goedkeuring.

  U hebt ook het recht de overeenkomst te beëindigen door Alpha Credit hiervan op de hoogte te stellen via een aangetekende brief. Als u dit doet, moet u het voertuig onmiddellijk afbetalen en een eventuele wederbeleggingsvergoeding zoals weergegeven in uw kredietovereenkomst.

Kan ik mijn auto inruilen als er nog een openstaand bedrag is?

 •   

  Ja, u kunt op elk gewenst moment uw voertuig inruilen, echter is dit onderhevig aan de afwikkeling van het openstaande bedrag. Nieuwe kredietovereenkomsten zijn behoudens goedkeuring.

Hoe weet ik hoeveel ik tot nu toe heb betaald?

 •   

  U kunt op elk gewenst moment een overzicht aanvragen door contact op te nemen met onze klantendienst.

Waarom is het huidige saldo hoger dan ik had verwacht?

 •   

  Mogelijk vergelijkt u het saldo met het financieringsbedrag ten tijde van wanneer u de overeenkomst afsloot, waarbij het rentebedrag niet is inbegrepen. Het huidige saldo dat hier staat, omvat ook alle rente.

Wat gebeurt er als ik een betaling mis?

 •   

  Het is erg belangrijk dat u de overeengekomen betalingen uitvoert.

  Bij gemiste betalingen worden er gewoonlijk kosten in rekening gebracht en kan er een gerechtelijke procedure worden gestart om beslag te leggen op uw voertuig. Als u een betaling mist, kan dit ook van invloed zijn op uw kredietwaardigheid, waardoor u in de toekomst moeilijker een lening kunt afsluiten.

  Als u niet meer kunt betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantendienst

Kan ik mijn terugbetalingsdatum wijzigen?

 •   

  Nee, u kan uw terugbetalingsdatum niet wijzigen. Eventuele rente die u moet betalen, wordt berekend aan het begin van uw overeenkomst. Als gevolg daarvan moet u mogelijk aanvullende rente betalen voor het doorvoeren van deze wijziging. Dit zal met u worden besproken wanneer de overeenkomst wordt gewijzigd.

UW OVEREENKOMST BEËINDIGEN

Wat gebeurt er aan het einde van mijn MultiOption?

 •   

  Aan het einde van uw MultiOption hebt u drie opties:

  1. Behouden: u betaalt de laatste verhoogde maandaflossing en blijft met de wagen rijden.op voorwaarde dat u het openstaande saldo betaalt en een eventuele wederbeleggingsvergoeding.
  2. Hernieuwen: dit betekent dat u uw huidige voertuig inruilt voor een nieuw voertuig op voorwaarde dat u het openstaande saldo betaalt en een eventuele wederbeleggingsvergoeding.
  3. Inleveren: dit betekent dat u ervoor kiest om het voertuig aan ons terug te geven op voorwaarde dat u de voorwaarden in het financieringscontract respecteert.

Ik ben van plan mijn auto aan het einde van mijn overeenkomst terug te geven. Wat zijn de inlevervoorwaarden?

 •   

  Aan het einde van uw overeenkomst kunt u ervoor kiezen uw voertuig in te leveren. U moet het voertuig in goede staat houden (normale slijtage is acceptabel) en het maximale aantal gereden kilometers in de overeenkomst mag niet zijn overschreden.

  Uw voertuig zal na inlevering door een gekwalificeerde inspecteur worden beoordeeld op eventuele schade die niet onder normale slijtage valt.

  We zullen u op de hoogte stellen van alle beschadigde delen die niet onder normale slijtage vallen en u een innamerapport met een kostenoverzicht verstrekken. Eventuele kosten voor extra gereden kilometers en schade moeten binnen 30 dagen na kennisgeving worden voldaan.

Is het mogelijk om mijn MultiOption vroegtijdig te beëindigen?

 •   

  Er zijn verschillende manieren om uw overeenkomst vóór het einde van de overeengekomen termijn te beëindigen.

  U kunt op elk gewenst moment een extra afbetalen om het openstaande bedrag te verlagen of uw overeenkomst af te wikkelen. Wij zullen u op verzoek een overzicht van de eindafrekening verstrekken.

  U kunt op elk gewenst moment uw voertuig inruilen, echter is dit onderhevig aan de afwikkeling van het openstaande bedrag.

  U hebt ook het recht de overeenkomst te beëindigen door Alpha Credit hiervan op de hoogte te stellen via een aangetekende brief. Als u dit doet moet onmiddellijk het openstaande bedrag zoals vermeld in uw kredietovereenkomst.

Wat is de verbrekingsvergoeding?

 •   

  Dit is het bedrag dat u moet betalen om uw overeenkomst volledig af te kopen. Het is waarschijnlijk dat dit bedrag lager is dan het huidige saldo. Om te weten te komen hoeveel u verschuldigd bent, kunt u contact opnemen met onze klantendienst.

Kunt u een gefinancierde auto verkopen?

 •   

  Nee, niet totdat alle betalingen zijn gedaan.

INTRODUCTIE OP FINANCIERING

Ontdek het aanbod aan financieringsopties om de aankoop van uw Jaguar zo gemakkelijk mogelijk te maken.

INTRODUCTIE OP FINANCIERING

Ontdek het aanbod aan financieringsopties om de aankoop van uw Jaguar zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door Alpha Credit n.v., kredietgever, Warandeberg 8C, 1000 Brussel, BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel.Adverteerder: Jaguar Land Rover Belux NV, agent in nevenfunctie, Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen, BTW/TVA BE 0456 612 553 , BE59 7330 1490 8526 / KREDBEBB , RPR/RPM Brussel/Bruxelles. Het aangaan van een kredietopening van onbepaalde duur valt onder de wetgeving op het consumentenkrediet, meer bepaald onder boek VII van het Wetboek van economisch recht.


AlphaCredit SA gebruikt het merk Jaguar onder licentie van Jaguar Land Rover Limited, die eigenaar is van de merken Jaguar en Land Rover.


Jaguar Leasing is een product dat enkel wordt aangeboden aan professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo's) gevestigd in België, via de verhuurder, Arval Belgium nv, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPR Brussel BTW BE 0436.781.102. De op deze website verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een huurovereenkomst wordt slechts gesloten na aanvaarding van uw dossier door Arval Belgium NV en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden operationele leasing.


De maandelijkse huurprijzen zijn indicatief en onderhevig aan wijzigingen in de fiscaliteit, de catalogusprijs van het voertuig en wijzigingen in de opties, configuratie en uitrusting van het voertuig. De geafficheerde maandelijkse huurprijs (exclusief btw) hangt af van de overeengekomen looptijd en de jaarkilometrage. De maandelijkse huurprijs omvat onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomerbanden bij normale slijtage, belasting op de inverkeerstelling, verkeersbelasting, afschrijvingen en interesten, Europese pechverhelping, een vervangwagen van één categorie lager na 24 uur immobilisatie. Niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: winterbanden, brandstof en verkeersboetes, btw, en verzekeringen* (BA-, rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering). De CO2-waarden zijn eveneens indicatief en afhankelijk van de geselecteerde opties en/of de door de constructeur verstrekte gegevens.


Aan het einde van de overeenkomst gebeurt er een afrekening van kilometers aan de verrekenprijzen vermeld in het contract. Bij voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst wordt daarenboven een verbrekingsvergoeding aangerekend. Geen aankoopoptie.


*We verwachten dat u voor het voertuig gedurende de ganse looptijd van het leasingcontract de nodige verzekeringen afsluit. In België is het wettelijk verplicht om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor het voertuig af te sluiten. Hiernaast verwachten we van u dat u een verzekering rechtsbijstand en een waarborg eigen schade (omnium) afsluit.


De uitrusting en de levertermijn van de wagen hangen af van de beschikbaarheid bij de constructeur en/of invoerder en van de gekozen configuratie.


Arval Belgium NV is niet aansprakelijk voor de onjuistheid van informatie op deze website. Afgebeelde foto’s zijn ter illustratie en kunnen mogelijk afwijken van de aangeboden wagens.


Verantwoordelijke uitgever: Jaguar Land Rover Belux NV, agent à titre accessoire, Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen, BTW/TVA BE 0456 612 553 , BE59 7330 1490 8526 / KREDBEBB , RPR/RPM Brussel/Bruxelles


Arval Belgium gebruikt het merk Jaguar onder licentie van Jaguar Land Rover Limited, die eigenaar is van de merken Jaguar en Land Rover.