EURO 6-DIESELMOTOREN EN SELECTIEVE KATALYTISCHE REDUCTIE: WAT IS ADBLUE®, HOE BIJ TE VULLEN EN VEELGESTELDE VRAGEN

Wij leggen uit wat de Euro 6-uitstootwetgeving betekent voor onze wagens, onze klanten en het milieu.

WAT IS DIESELEMISSIEVLOEISTOF (DEF – DIESEL EXHAUST FLUID)?

Dieselemissievloeistof, ook wel bekend als AdBlue®, AUS 32 en ARLA 32, is een niet-giftige, kleur- en geurloze en niet-ontvlambare vloeistof. De dieselemissievloeistof wordt vanuit een speciaal reservoir in uw wagen in het uitlaatsysteem gespoten om schadelijke gassen te neutraliseren. Het breekt stikstofoxiden (NOx) af en zet deze om in onschadelijke waterdamp en stikstofgas.

WAT IS DIESELEMISSIEVLOEISTOF (DEF – DIESEL EXHAUST FLUID)?

Dieselemissievloeistof, ook wel bekend als AdBlue®, AUS 32 en ARLA 32, is een niet-giftige, kleur- en geurloze en niet-ontvlambare vloeistof. De dieselemissievloeistof wordt vanuit een speciaal reservoir in uw wagen in het uitlaatsysteem gespoten om schadelijke gassen te neutraliseren. Het breekt stikstofoxiden (NOx) af en zet deze om in onschadelijke waterdamp en stikstofgas.

HOE WEET IK OF HET DIESELEMISSIEVLOEISTOFPEIL LAAG IS?

Op het informatiedisplay wordt een aantal berichten weergegeven wanneer het peil van de dieselemissievloeistof laag wordt.

1. Het eerste bericht geeft aan dat het raadzaam is dieselemissievloeistof bij te vullen.
2. Het tweede bericht gaat vergezeld van een ORANJE waarschuwingspictogram en meldt dat dieselemissievloeistof moet worden bijgevuld.
3. Bij de derde melding start het aftellen van het aantal resterende kilometers totdat het dieselemissievloeistofreservoir leeg is, waarna de wagen niet meer kan starten.
4. Het laatste bericht gaat vergezeld van een ROOD waarschuwingspictogram en wordt weergegeven wanneer de resterende afstand nul is, en meldt dat opnieuw starten niet meer mogelijk is totdat het dieselemissievloeistofreservoir is bijgevuld.

HOE WEET IK OF HET DIESELEMISSIEVLOEISTOFPEIL LAAG IS?

Op het informatiedisplay wordt een aantal berichten weergegeven wanneer het peil van de dieselemissievloeistof laag wordt.

1. Het eerste bericht geeft aan dat het raadzaam is dieselemissievloeistof bij te vullen.
2. Het tweede bericht gaat vergezeld van een ORANJE waarschuwingspictogram en meldt dat dieselemissievloeistof moet worden bijgevuld.
3. Bij de derde melding start het aftellen van het aantal resterende kilometers totdat het dieselemissievloeistofreservoir leeg is, waarna de wagen niet meer kan starten.
4. Het laatste bericht gaat vergezeld van een ROOD waarschuwingspictogram en wordt weergegeven wanneer de resterende afstand nul is, en meldt dat opnieuw starten niet meer mogelijk is totdat het dieselemissievloeistofreservoir is bijgevuld.

N.B.: Zodra het dieselemissievloeistofpeil te laag wordt, verschijnt er een melding in het informatiedisplay. Vul het DEF-reservoir zo snel mogelijk bij. U kunt een Jaguar dealer/erkende reparateur vragen het DEF-reservoir volledig te vullen. Zo nodig kan het DEF-reservoir worden bijgevuld met behulp van non-drip navulflessen, verkrijgbaar bij de Jaguar dealer/erkende reparateur. Het gemiddeld DEF-verbruik is 1 liter per 800 km. Niettemin kan het verbruik aanzienlijk variëren afhankelijk van uw rijstijl en de weers- en de wegomstandigheden.

DIESELEMISSIEVLOEISTOF OP PEIL HOUDEN

Het is belangrijk dat de hoeveelheid dieselemissievloeistof van uw Jaguar op peil blijft, want als gevolg van EU-wetgeving kan de wagen zonder dieselemissievloeistof niet worden gestart. Het informatiedisplay van uw wagen geeft u van tevoren een waarschuwing als het dieselemissievloeistofpeil laag dreigt te worden en zal u er ruimschoots op tijd op attenderen om een afspraak te boeken het systeem te laten bijvullen. Een Jaguar concessiehouder/erkende hersteller zal het reservoir eveneens als onderdeel van regulier onderhoud bijvullen. Raadpleeg het Instructieboekje voor meer informatie.

DIESELEMISSIEVLOEISTOF OP PEIL HOUDEN

Het is belangrijk dat de hoeveelheid dieselemissievloeistof van uw Jaguar op peil blijft, want als gevolg van EU-wetgeving kan de wagen zonder dieselemissievloeistof niet worden gestart. Het informatiedisplay van uw wagen geeft u van tevoren een waarschuwing als het dieselemissievloeistofpeil laag dreigt te worden en zal u er ruimschoots op tijd op attenderen om een afspraak te boeken het systeem te laten bijvullen. Een Jaguar concessiehouder/erkende hersteller zal het reservoir eveneens als onderdeel van regulier onderhoud bijvullen. Raadpleeg het Instructieboekje voor meer informatie.

VAAK GESTELDE VRAGEN (FAQ)

ALGEMEEN

Hoe vaak moet ik dieselemissievloeistof bijvullen?

 • V: HOE VAAK MOET IK DIESELEMISSIEVLOEISTOF BIJVULLEN?

  Het verbruik van dieselemissievloeistof kan aanzienlijk variëren. Een gemiddeld verbruik kan 1 liter per 800 km zijn, maar dit verbruik kan meer dan verdubbelen, afhankelijk van de rijstijl, de weg- en weersomstandigheden.

Wat gebeurt er als de dieselemissievloeistof opraakt?

 • V: WAT GEBEURT ER ALS DE DIESELEMISSIEVLOEISTOF OPRAAKT?

  Als de dieselemissievloeistof opraakt, zal uw Jaguar niet meer starten nadat u de motor hebt afgezet - dit is conform de eisen van de EU6-emissiewetgeving. Het reservoir moet met minstens 3,6 liter dieselemissievloeistof worden gevuld voordat de wagen zich weer laat starten.

Hoe moet ik dieselemissievloeistof bewaren?

 • V: HOE MOET IK DIESELEMISSIEVLOEISTOF BEWAREN?

  Bewaar dieselemissievloeistof altijd in de originele verpakking, en neem de op de fles vermelde bewaar- en gebruiksvoorschriften van de fabrikant in acht. Dieselemissievloeistof mag nooit in de wagen worden bewaard.

ONDERHOUD

Hoe kan ik het DEF-peil controleren?

 • V: HOE KAN IK HET DEF-PEIL CONTROLEREN?

  De afstand tot de volgende DEF-bijvulling is te bekijken in het informatiedisplay van het instrumentenpaneel*.

  Volg hierbij de volgende eenvoudige stappen:

  1. Schakel het contact in, maar start de motor niet (Zorg ervoor dat er een geldige Smart Key in de wagen aanwezig is en dat het rempedaal niet is ingetrapt. Houd de START/STOP-knop ingedrukt totdat de waarschuwingslampjes op het instrumentenbord gaan branden)

  2. Druk op de toets OK van de bedieningselementen op het stuurwiel om het Hoofdmenu te openen. (Bij sommige modellen moet de toets OK herhaaldelijk worden ingedrukt totdat Driver Assistance wordt weergegeven)

  3. Scrol omlaag met de toets Pijl omlaag van de bedieningselementen op het stuurwiel en markeer Voertuiginformatie

  4. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen.

  5. Scrol omlaag om Dieselemissievloeistof te markeren (bij sommige modellen wordt dit weergegeven als Volgende onderhoudsbeurt)

  6. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. Dan wordt weergegeven hoeveel kilometer u nog op de resterende hoeveelheid dieselemissievloeistof kunt rijden.

  * Niet alle wagens kunnen de bovenstaande informatie weergeven. Neem voor informatie contact op met de concessiehouder/erkende hersteller.

Mag ik zelf dieselemissievloeistof bijvullen?

 • V: KAN IK DE ADBLUE®-TANK ZELF BIJVULLEN?

  Ja, u kunt non-drip navulflessen met 1,89 l AdBlue® kopen bij uw Land Rover dealer of een erkende reparateur om de tank zelf bij te vullen. Deze flessen zijn speciaal ontworpen voor optimaal gebruiksgemak en voorkomen nadruppelen. Wij raden af het reservoir met een ander soort verpakking bij te vullen.

  Vul het dieselemissievloeistofreservoir uitsluitend met DEF die voldoet aan de norm ISO22241-1 of DIN 70070. Afwijkende vloeistoffen kunnen de juiste werking van uw wagen in gevaar brengen.

  Als er per ongeluk DEF in de brandstoftank van de wagen terechtkomt, de motor NIET STARTEN en onmiddellijk contact opnemen met de Jaguar concessiehouder/Roadside Assistance.

  Maak nooit gebruik van DEF-pompen bij tankstations. Daarvan is de circulatiesnelheid te hoog, waardoor het DEF-reservoir van uw wagen kan beschadigen.

  Raadpleeg uw Instructieboekje voor aanwijzingen omtrent het bijvullen van het DEF-reservoir

VEILIGHEID

Is dieselemissievloeistof een gevaarlijke stof?

 • V: IS DIESELEMISSIEVLOEISTOF EEN GEVAARLIJKE STOF?

  Hoewel dieselemissievloeistof geen gevaarlijks stof is, dient u het advies op de verpakking in acht te nemen en medische hulp in te schakelen als de vloeistof met uw huid in aanraking komt of als deze per ongeluk wordt doorgeslikt. Als de dieselemissievloeistof in contact komt met de lak van uw Jaguar, kunt u de desbetreffende plek eenvoudig schoonvegen en met zeepsop afspoelen. Dieselemissievloeistof kan wel vlekken op bekleding en kledingstukken veroorzaken. Als er DEF is gemorst, verwijder deze dan met koud water en een vochtige doek.

WAT IS EURO 6?

Euro 6 is een deel van de Europese wetgeving die erop is gericht wagens milieuvriendelijker te maken door de uitstoot via de uitlaat terug te dringen. Deze wetgeving legt beperkingen op aan de hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) en koolwaterstoffen die een voertuig voor de openbare weg per kilometer mag uitstoten.

Voor benzine- en dieselwagens gelden onder de nieuwe Euro 6-wetgeving verschillende grenswaarden. Voor dieselwagens is de toegestane NOx-uitstoot verlaagd tot 80 mg/km (voorheen 180 mg/km), terwijl de toegestane uitstoot van koolwaterstoffen is verlaagd naar 170 mg/km (voorheen 230 mg/km). Voor benzinewagens is de toegestane NOx-uitstoot verlaagd tot 60 mg/km, terwijl de toegestane uitstoot van koolwaterstoffen wordt gehandhaafd op 100 mg/km.

Evenals alle andere autofabrikanten is Jaguar wettelijk verplicht om per de volgende data aan de nieuwe regelgeving te voldoen:

- Vanaf 1 januari 2015 moeten alle nieuw geïntroduceerde wagens aan de Euro 6-normen voldoen. Dit betreft modellen die nieuw op de markt zijn verschenen, zoals de Jaguar XE - Wagens die al eerder op de markt waren, moesten met ingang van 1 september 2015 aan de Euro 6-norm voldoen, maar: - Afzonderlijk te koop staande nieuwe wagens die voor 1 juni 2015 door de fabrikant zijn geproduceerd en gedistribueerd, mogen nog tot 1 september 2016 worden verkocht. In dergelijke gevallen dient de fabrikant echter wel dispensatie aan te vragen.

WAT HOUDT DE TECHNOLOGIE VAN SELECTIEVE KATALYTISCHE REDUCTIE (SCR) IN?

De technologie van selectieve katalytische reductie (SCR) is vanaf 2016 MY toegepast bij alle Jaguars met dieselmotor. Dankzij deze technologie wordt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) tot wel 90% verlaagd, waarmee Jaguar aan de normen van de EU6-wetgeving voldoet. Behalve een katalysator van de nieuwe generatie is voor de SCR-technologie ook het gebruik van dieselemissievloeistof (DEF) noodzakelijk.

WAT HOUDT DE TECHNOLOGIE VAN SELECTIEVE KATALYTISCHE REDUCTIE (SCR) IN?

De technologie van selectieve katalytische reductie (SCR) is vanaf 2016 MY toegepast bij alle Jaguars met dieselmotor. Dankzij deze technologie wordt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) tot wel 90% verlaagd, waarmee Jaguar aan de normen van de EU6-wetgeving voldoet. Behalve een katalysator van de nieuwe generatie is voor de SCR-technologie ook het gebruik van dieselemissievloeistof (DEF) noodzakelijk.

KUNT U NIET VINDEN WAT U ZOEKT?

Raadpleeg voor meer informatie over dieselemissievloeistof uw concessiehouder of het Instructieboekje. AdBlue® is een geregistreerde merknaam van Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).