Primaire navigatie overslaan

COOKIES & PRIVACYBELEID

Jaguar Belux nv, dochteronderneming van Jaguar Land Rover Limited, respecteert de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze websites. Informatie die over u wordt verzameld, wordt ten eerste gebruikt om u de gewenste service te kunnen bieden en ten tweede om onze service aan u te optimaliseren. Wij doen dit door de informatie op gepaste wijze te gebruiken.

Deze informatie zal niet bekendgemaakt worden aan personen buiten Jaguar Land Rover Limited, zijn filialen of gelieerde vennootschappen, en de dealers, agenten en concessiehouders van één van die ondernemingen, en andere ondernemingen waarmee Jaguar rechtstreeks of onrechtstreeks voor u bestemde diensten heeft geregeld.

Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met relevante wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, en kunnen aanvankelijk worden opgeslagen en verwerkt in of buiten de Europese Unie, overal ter wereld. Ze zullen alleen gebruikt worden in verband met de marketing van Jaguar producten en diensten en bijbehorende producten en diensten.

U hebt het recht tot inzage van gegevens die wij over u bewaren en u kunt deze informatie indien gewenst corrigeren of laten verwijderen. U kunt ons ook verzoeken om de informatie niet te gebruiken.

Wij doen al het mogelijke om tegemoet te komen aan uw wensen.  Bepaalde wettelijke voorzieningen, meer in het bijzonder met betrekking tot veiligheid of financiële zaken (bijv. bij contacten met Jaguar Financial Services), kunnen dit evenwel verhinderen.

Jaguar verzamelt geen persoonlijke gegevens over u met behulp van cookies. Door cookies echter in te schakelen of ingeschakeld te houden, geeft u Jaguar uw toestemming om cookies te bewaren op uw browser. Gelieve er rekening mee te houden dat het uitschakelen van cookies de functies van de website en uw ervaring van de Jaguar website kan beïnvloeden.


JAGUAR LAND ROVER LIMITED WEBSITES - BELANGRIJKE INFORMATIE


Gezien het internationale karakter van de activiteiten van Jaguar, verwerkt en bewaart Jaguar persoonlijke gegevens buiten de EU. Wij zijn verplicht om u te vragen om hiermee in te stemmen. Als u dat niet wenst te doen, zullen wij helaas geen vragen kunnen behandelen die u via deze website stelt.

Als u instemt, kunt u dat doen met als voorwaarde dat we uw gegevens ALLEEN gebruiken om uw vraag te behandelen, of toestaan dat Jaguar ze aanwendt voor latere contacten (altijd onderworpen aan het hierna vermelde privacybeleid).

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)


1. Wat zijn mijn voordelen bij het verzamelen van mijn gegevens door Jaguar?
2. Welke gegevens kunnen op de Jaguar websites worden verzameld?
3. Hoe zal Jaguar deze gegevens verzamelen en opslaan?
4. Hoelang bewaart Jaguar deze gegevens?
5. Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen?
6. Waarom verzamelt Jaguar deze gegevens?
7. Op wie is dit beleid van toepassing?
8. De inzet van Jaguar voor de privacy van kinderen.
9. Wat zijn cookies?
10. Wat zijn klantprofielen?
11. Hoe corrigeer ik informatie over mijzelf?
12. Welke opties heb ik als ik mij wil registreren?
13. Wat gebeurt er als ik mij niet wil registreren?


WAT ZIJN MIJN VOORDELEN BIJ HET VERZAMELEN VAN MIJN GEGEVENS DOOR JAGUAR?

Door deze gegevens te verzamelen, kan Jaguar het volgende bewerkstelligen:

1. U kunt de site gemakkelijker gebruiken, doordat u slechts eenmaal gegevens hoeft in te voeren.
2. Wij kunnen u sneller informatie bieden.
3. Wij kunnen inhoud maken die relevanter is voor u.
4. U kunt diensten of informatie die door Jaguar worden aangeboden, sneller vinden.
5. Op basis van de gegevens kunnen wij verbeteringen aan de site aanbrengen.
6. We kunnen algemene trends bepalen binnen de website en het gebruik ervan.
7. Wij kunnen u verwittigen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen, bijgewerkte informatie en andere nieuwe diensten waarvan Jaguar gelooft dat ze u kunnen interesseren. Wanneer u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd, kunnen wij andere ondernemingen toelaten om rechtstreeks contact met u op te nemen.
8. We kunnen relevante informatie over producten, aanbiedingen en services bieden op basis van uw vorige zoekactiviteiten op Jaguar.com.
9. We kunnen u helpen om uw favoriete media (achtergronden, video, audio), geconfigureerde auto’s en gegevens van de voorkeurdealer binnen Jaguar.com op te slaan voor toekomstige raadpleging.


Nog vóór de registratie verzamelen we anonieme informatie over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Dit is een gangbare standaardprocedure voor alle internetsites. De verzamelde informatie kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren, maar kan ons wel van nut zijn voor marketingdoeleinden of om onze services te verbeteren.

Om de door ons aangeboden services te verbeteren, verzamelen wij ook anonieme informatie over de verwijzende website (bijvoorbeeld Google) of de verwijzende banner die u naar de website Jaguar.com heeft geleid.

Als u erin toestemt om Jaguar via het internet persoonlijke informatie te verstrekken die we bijvoorbeeld nodig hebben om u berichten of informatie toe te sturen, willen wij u laten weten hoe we die informatie zullen gebruiken. Als u aangeeft dat het gebruik van deze informatie als basis voor latere contacten met u niet wenselijk is, zullen we uw wensen respecteren.

HOE ZAL JAGUAR DEZE GEGEVENS VERZAMELEN EN OPSLAAN?

De site kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen: door u rechtstreeks gegevens te vragen (bijvoorbeeld door middel van een registratieformulier) of door automatisch informatie over uw bezoek aan deze site op te slaan. Wij zouden bijvoorbeeld gegevens kunnen verzamelen over uw bezoek aan de site of registreren welke opties u geselecteerd hebt.

Die informatie wordt opgeslagen in een veilige omgeving en beschermd door een combinatie van fysische en technische maatregelen. Deze informatie is niet toegankelijk voor het publiek.
Jaguar zal deze informatie in een beveiligde en beschermde omgeving bewaren zolang ze ons kan helpen om beter te begrijpen hoe we u kunnen dienen en uw wensen kunnen respecteren.

Bovendien kan de wetgeving ons verplichten om deze informatie gedurende een bepaalde periode te bewaren. Raadpleeg de betreffende vraag in dit hoofdstuk om te leren hoe u opgeslagen informatie over u kunt corrigeren of bijwerken.


WAAR WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPGESLAGEN?

Jaguar is actief in vele landen over de hele wereld. Om u, als onze klant, een coherente service te kunnen aanbieden, waar u zich ook bevindt, beheren wij onze internetsites vanaf één centrale site. Dat is momenteel in de Verenigde Staten van Amerika.

Er bestaat geen gemeenschappelijke wetgeving betreffende gegevensbescherming voor zowel Europa als de Verenigde Staten van Amerika, en de Europese wetten bepalen dat u ons ondubbelzinnig toestemming moet geven om uw persoonlijke gegevens door te spelen en op te slaan in de Verenigde Staten.

Wij hebben deze informatie nodig om u een betere service te kunnen verlenen. Wij willen het gemakkelijker maken om onze producten en diensten af te stemmen op uw specifieke behoeften.

OP WIE IS DIT BELEID VAN TOEPASSING?

Dit beleid is van toepassing op websites ontworpen voor het gebruik van individuele klanten en vertegenwoordigers van ondernemingen.

DE INZET VAN JAGUAR VOOR DE PRIVACY VAN KINDEREN

De bescherming van de privacy van kinderen is belangrijk. Daarom zullen wij op onze website nooit informatie verzamelen of bewaren over personen van wie we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar.

HOE CORRIGEER IK INFORMATIE OVER MIJZELF?


Bepaalde Jaguar websites werken met registratiepagina's die u in staat stellen om de verstrekte persoonlijke gegevens te onderzoeken en bij te werken. Elders krijgt u eenvoudig de mogelijkheid om uw lidmaatschap te annuleren. In andere gevallen, waarbij u persoonlijke gegevens die u voorheen aan Jaguar hebt verstrekt, dient te wijzigen, volgt u de bijbehorende instructies.

HOE ZIT HET MET DE INTERNET- EN WEBSITEBEVEILIGING?


Het internet is geen veilig systeem. U moet altijd voorzichtig zijn met het verstrekken van informatie terwijl u online bent. Persoonlijke gegevens die via de websites van Jaguar worden verzameld, worden opgeslagen op beveiligde servers die niet toegankelijk zijn voor het publiek. In sommige gevallen worden persoonlijke gegevens gecodeerd voordat u uw transactie uitvoert, met behulp van geschikte, veilige technologie.

WAT GEBEURT ER ALS IK MIJ NIET WIL REGISTREREN?


Als u zich niet wenst te registreren of geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken, kunt u de meeste Jaguar websites toch nog gebruiken. U hebt dan evenwel geen toegang tot gedeelten waarvoor registratie vereist is. Zelfs als u zich niet registreert, zullen wij soms anonieme informatie verzamelen over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Dit is informatie waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, maar die van nut kan zijn voor het aanbieden of verbeteren van de services die wij aanbieden.