UPDATE UW BROWSER

Helaas is uw browser verouderd en kan deze niet worden ondersteund. Upgrade uw browser om te profiteren van de geavanceerde functies op deze site.

CLOSE LABEL
red E-Pace

DIESELEMISSIE-VLOEISTOF (DEF)

EURO 6-DIESELMOTOREN EN SELECTIEVE KATALYTISCHE REDUCTIE: WAT U MOET WETEN

Wij leggen uit wat de Euro 6-uitstootwetgeving betekent voor onze wagens, onze klanten en het milieu.

WAT IS EURO 6?

Euro 6 is een deel van de Europese wetgeving die erop is gericht wagens milieuvriendelijker te maken door de uitstoot via de uitlaat terug te dringen. Deze wetgeving legt beperkingen op aan de hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) en koolwaterstoffen die een voertuig voor de openbare weg per kilometer mag uitstoten.

Voor benzine- en dieselwagens gelden onder de nieuwe Euro 6-wetgeving verschillende grenswaarden. Voor dieselwagens is de toegestane NOx-uitstoot verlaagd tot 80 mg/km (voorheen 180 mg/km), terwijl de toegestane uitstoot van koolwaterstoffen is verlaagd naar 170 mg/km (voorheen 230 mg/km). Voor benzinewagens is de toegestane NOx-uitstoot verlaagd tot 60 mg/km, terwijl de toegestane uitstoot van koolwaterstoffen wordt gehandhaafd op 100 mg/km.

Evenals alle andere autofabrikanten is Jaguar wettelijk verplicht om per de volgende data aan de nieuwe regelgeving te voldoen:

  • Vanaf 1 januari 2015 moeten alle nieuw geïntroduceerde wagens aan de Euro 6-normen voldoen. Dit betreft modellen die nieuw op de markt zijn verschenen, zoals de o.a. de Jaguar XE.
  • Wagens die al eerder op de markt waren, moesten met ingang van 1 september 2015 aan de Euro 6-norm voldoen.
  • Afzonderlijk te koop staande nieuwe wagens die voor 1 juni 2015 door de fabrikant geproduceerd en gedistribueerd werden, mochten nog tot 1 september 2016 worden verkocht en ingeschreven op voorwaarden dat deze voertuigen op een door de fabrikant bij de overheid aangegeven derogatielijst stonden.

WAT HOUDT DE TECHNOLOGIE VAN SELECTIEVE KATALYTISCHE REDUCTIE (SCR) IN?

De technologie van selectieve katalytische reductie (SCR) is vanaf 2016 MY toegepast bij alle Jaguars met dieselmotor. Dankzij deze technologie wordt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) tot wel 90% verlaagd, waarmee Jaguar aan de normen van de EU6-wetgeving voldoet. Behalve een katalysator van de nieuwe generatie is voor de SCR-technologie ook het gebruik van dieselemissievloeistof (DEF) noodzakelijk.

Exhaust.

WAT IS DIESELEMISSIEVLOEISTOF (DEF)?

Dieselemissievloeistof, ook wel bekend als AdBlue®, AUS 32 en ARLA 32, is een niet-giftige, kleur- en geurloze en niet-ontvlambare vloeistof. De dieselemissievloeistof wordt vanuit een speciaal reservoir in uw wagen in het uitlaatsysteem gespoten om schadelijke gassen te neutraliseren. Het breekt stikstofoxiden (NOx) af en zet deze om in onschadelijke waterdamp en stikstofgas.

Exhaust.

HOE WEET IK OF HET DIESELEMISSIEVLOEISTOFPEIL LAAG IS?

Op het informatiedisplay wordt een aantal berichten weergegeven wanneer het peil van de dieselemissievloeistof laag wordt.

1. Het eerste bericht geeft aan dat het raadzaam is dieselemissievloeistof bij te vullen.
2. Het tweede bericht gaat vergezeld van een ORANJE waarschuwingspictogram en meldt dat dieselemissievloeistof moet worden bijgevuld.
3. Bij de derde melding start het aftellen van het aantal resterende kilometers totdat het dieselemissievloeistofreservoir leeg is, waarna de wagen niet meer kan starten.
4. Het laatste bericht gaat vergezeld van een ROOD waarschuwingspictogram en wordt weergegeven wanneer de resterende afstand nul is, en meldt dat opnieuw starten niet meer mogelijk is totdat het dieselemissievloeistofreservoir is bijgevuld.

Steering Wheel.
N.B.: Zodra het dieselemissievloeistofpeil te laag wordt, verschijnt er een melding in het informatiedisplay. Vul het DEF-reservoir zo snel mogelijk bij. U kunt een Jaguar concessiehouder/erkende hersteller vragen het DEF-reservoir volledig te vullen. Zo nodig kan het DEF-reservoir worden bijgevuld met behulp van niet-nadruppelende navulflessen, verkrijgbaar bij de Jaguar concessiehouder/erkende hersteller. Het gemiddeld DEF-verbruik is 1 liter per 800 km. Niettemin kan het verbruik aanzienlijk variëren afhankelijk van uw rijstijl en de weers- en de wegomstandigheden.

VAAK GESTELDE VRAGEN (FAQ)

ALGEMEEN

ONDERHOUD

VEILIGHEID

Raadpleeg voor meer informatie over dieselemissievloeistof uw concessiehouder of het Instructieboekje. AdBlue® is een geregistreerde merknaam van Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

We gebruiken YouTube-video's op onze website. 0m deze video's te bekijken, moet u de cookies accepteren die YouTube op uw toestel plaatst. Deze worden door Jaguar geklasseerd als niet-essentiële functionele cookies.
  • Functionele cookies