Primaire navigatie overslaan
XJ_16MY_010_UK_FLIP_HERO3-desktop-1366x200.jpg

DIESELEMISSIEVLOEISTOF (DEF)

skip.tertiary.navigation

EURO 6-DIESELMOTOREN EN SELECTIEVE KATALYTISCHE REDUCTIE: WAT U MOET WETEN

Wij leggen uit wat de Euro 6-uitstootwetgeving betekent voor onze wagens, onze klanten en het milieu.

WAT IS EURO 6?

Euro 6 is een deel van de Europese wetgeving die erop is gericht wagens milieuvriendelijker te maken door de uitstoot via de uitlaat terug te dringen. Deze wetgeving legt beperkingen op aan de hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) en koolwaterstoffen die een voertuig voor de openbare weg per kilometer mag uitstoten.

Voor benzine- en dieselwagens gelden onder de nieuwe Euro 6-wetgeving verschillende grenswaarden. Voor dieselwagens is de toegestane NOx-uitstoot verlaagd tot 80 mg/km (voorheen 180 mg/km), terwijl de toegestane uitstoot van koolwaterstoffen is verlaagd naar 170 mg/km (voorheen 230 mg/km). Voor benzinewagens is de toegestane NOx-uitstoot verlaagd tot 60 mg/km, terwijl de toegestane uitstoot van koolwaterstoffen wordt gehandhaafd op 100 mg/km.

Evenals alle andere autofabrikanten is Jaguar wettelijk verplicht om per de volgende data aan de nieuwe regelgeving te voldoen:


  • Vanaf 1 januari 2015 moeten alle nieuw geïntroduceerde wagens aan de Euro 6-normen voldoen. Dit betreft modellen die nieuw op de markt zijn verschenen, zoals de Jaguar XE
  • Wagens die al eerder op de markt waren, moesten met ingang van 1 september 2015 aan de Euro 6-norm voldoen, maar:
    • Afzonderlijk te koop staande nieuwe wagens die voor 1 juni 2015 door de fabrikant zijn geproduceerd en gedistribueerd, mogen nog tot 1 september 2016 worden verkocht. In dergelijke gevallen dient de fabrikant echter wel dispensatie aan te vragen.

WAT HOUDT DE TECHNOLOGIE VAN SELECTIEVE KATALYTISCHE REDUCTIE (SCR) IN?

De technologie van selectieve katalytische reductie (SCR) is vanaf 2016 MY toegepast bij alle Jaguars met dieselmotor. Dankzij deze technologie wordt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) tot wel 90% verlaagd, waarmee Jaguar aan de normen van de EU6-wetgeving voldoet. Behalve een katalysator van de nieuwe generatie is voor de SCR-technologie ook het gebruik van dieselemissievloeistof (DEF) noodzakelijk.

BEKIJK DIGITAAL INSTRUCTIEBOEKJE

WAT IS DIESELEMISSIEVLOEISTOF (DEF)?

Dieselemissievloeistof, ook wel bekend als AdBlue®, AUS 32 en ARLA 32, is een niet-giftige, kleur- en geurloze en niet-ontvlambare vloeistof. De dieselemissievloeistof wordt vanuit een speciaal reservoir in uw wagen in het uitlaatsysteem gespoten om schadelijke gassen te neutraliseren. Het breekt stikstofoxiden (NOx) af en zet deze om in onschadelijke waterdamp en stikstofgas.

DIESELEMISSIEVLOEISTOF OP PEIL HOUDEN

Het is belangrijk dat de hoeveelheid dieselemissievloeistof van uw Jaguar op peil blijft, want als gevolg van EU-wetgeving kan de wagen zonder dieselemissievloeistof niet worden gestart. Het informatiedisplay van uw wagen geeft u van tevoren een waarschuwing als het dieselemissievloeistofpeil laag dreigt te worden en zal u er ruimschoots op tijd op attenderen om een afspraak te boeken het systeem te laten bijvullen. Een Jaguar concessiehouder/erkende hersteller zal het reservoir eveneens als onderdeel van regulier onderhoud bijvullen. Raadpleeg het Instructieboekje voor meer informatie.

BEKIJK DIGITAAL INSTRUCTIEBOEKJE

HOE WEET IK OF HET DIESELEMISSIEVLOEISTOFPEIL LAAG IS?

Op het informatiedisplay wordt een aantal berichten weergegeven wanneer het peil van de dieselemissievloeistof laag wordt.

1. Het eerste bericht geeft aan dat het raadzaam is dieselemissievloeistof bij te vullen.
2. Het tweede bericht gaat vergezeld van een ORANJE waarschuwingspictogram en meldt dat dieselemissievloeistof moet worden bijgevuld.
3. Bij de derde melding start het aftellen van het aantal resterende kilometers totdat het dieselemissievloeistofreservoir leeg is, waarna de wagen niet meer kan starten.
4. Het laatste bericht gaat vergezeld van een ROOD waarschuwingspictogram en wordt weergegeven wanneer de resterende afstand nul is, en meldt dat opnieuw starten niet meer mogelijk is totdat het dieselemissievloeistofreservoir is bijgevuld.

BEKIJK DIGITAAL INSTRUCTIEBOEKJE

N.B.: Zodra het dieselemissievloeistofpeil te laag wordt, verschijnt er een melding in het informatiedisplay. Vul het DEF-reservoir zo snel mogelijk bij. U kunt een Jaguar concessiehouder/erkende hersteller vragen het DEF-reservoir volledig te vullen. Zo nodig kan het DEF-reservoir worden bijgevuld met behulp van niet-nadruppelende navulflessen, verkrijgbaar bij de Jaguar concessiehouder/erkende hersteller. Het gemiddeld DEF-verbruik is 1 liter per 800 km. Niettemin kan het verbruik aanzienlijk variëren afhankelijk van uw rijstijl en de weers- en de wegomstandigheden.

VAAK GESTELDE VRAGEN (FAQ)

Raadpleeg voor meer informatie over dieselemissievloeistof uw concessiehouder of het Instructieboekje. AdBlue® is een geregistreerde merknaam van Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

Kunt u niet vinden wat u zoekt?