EURO 6-DIESELMOTOREN EN SELECTIEVE KATALYTISCHE REDUCTIE: WAT U MOET WETEN

Wij leggen uit wat de Euro 6-uitstootwetgeving betekent voor onze wagens, onze klanten en het milieu.

WAT IS EURO 6?

Euro 6 is een deel van de Europese wetgeving die erop is gericht wagens milieuvriendelijker te maken door de uitstoot via de uitlaat terug te dringen. Deze wetgeving legt beperkingen op aan de hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) en koolwaterstoffen die een voertuig voor de openbare weg per kilometer mag uitstoten.

Voor benzine- en dieselwagens gelden onder de nieuwe Euro 6-wetgeving verschillende grenswaarden. Voor dieselwagens is de toegestane NOx-uitstoot verlaagd tot 80 mg/km (voorheen 180 mg/km), terwijl de toegestane uitstoot van koolwaterstoffen is verlaagd naar 170 mg/km (voorheen 230 mg/km). Voor benzinewagens is de toegestane NOx-uitstoot verlaagd tot 60 mg/km, terwijl de toegestane uitstoot van koolwaterstoffen wordt gehandhaafd op 100 mg/km.

Evenals alle andere autofabrikanten is Jaguar wettelijk verplicht om per de volgende data aan de nieuwe regelgeving te voldoen:

- Vanaf 1 januari 2015 moeten alle nieuw geïntroduceerde wagens aan de Euro 6-normen voldoen. Dit betreft modellen die nieuw op de markt zijn verschenen, zoals de o.a. de Jaguar XE.

- Wagens die al eerder op de markt waren, moesten met ingang van 1 september 2015 aan de Euro 6-norm voldoen.

- Afzonderlijk te koop staande nieuwe wagens die voor 1 juni 2015 door de fabrikant geproduceerd en gedistribueerd werden, mochten nog tot 1 september 2016 worden verkocht en ingeschreven op voorwaarden dat deze voertuigen op een door de fabrikant bij de overheid aangegeven derogatielijst stonden.

N.B.: Zodra het dieselemissievloeistofpeil te laag wordt, verschijnt er een melding in het informatiedisplay. Vul het DEF-reservoir zo snel mogelijk bij. U kunt een Jaguar concessiehouder/erkende hersteller vragen het DEF-reservoir volledig te vullen. Zo nodig kan het DEF-reservoir worden bijgevuld met behulp van niet-nadruppelende navulflessen, verkrijgbaar bij de Jaguar concessiehouder/erkende hersteller. Het gemiddeld DEF-verbruik is 1 liter per 800 km. Niettemin kan het verbruik aanzienlijk variëren afhankelijk van uw rijstijl en de weers- en de wegomstandigheden.

VAAK GESTELDE VRAGEN (FAQ)

ALGEMEEN

 • V: Hoe vaak moet ik dieselemissievloeistof bijvullen?

  Het verbruik van dieselemissievloeistof kan aanzienlijk variëren. Een gemiddeld verbruik kan 1 liter per 800 km zijn, maar dit verbruik kan meer dan verdubbelen, afhankelijk van de rijstijl, de weg- en weersomstandigheden.

 • V: Wat gebeurt er als de dieselemissievloeistof opraakt?

  Als de dieselemissievloeistof opraakt, zal uw Jaguar niet meer starten nadat u de motor hebt afgezet - dit is conform de eisen van de EU6-emissiewetgeving. Het reservoir moet met minstens 3,6 liter dieselemissievloeistof worden gevuld voordat de wagen zich weer laat starten.

 • V: Hoe moet ik dieselemissievloeistof bewaren?

  Bewaar dieselemissievloeistof altijd in de originele verpakking, en neem de op de fles vermelde bewaar- en gebruiksvoorschriften van de fabrikant in acht. Dieselemissievloeistof mag nooit in de wagen worden bewaard.
   

ONDERHOUD

 • V: Hoe kan ik het def-peil controleren?

  De afstand tot de volgende DEF-bijvulling is te bekijken in het informatiedisplay van het instrumentenpaneel*.

  Volg hierbij de volgende eenvoudige stappen:

  1. Schakel het contact in, maar start de motor niet
  (Zorg ervoor dat er een geldige Smart Key in de wagen aanwezig is en dat het rempedaal niet is ingetrapt. Houd de START/STOP-knop ingedrukt totdat de waarschuwingslampjes op het instrumentenbord gaan branden)

  2. Druk op de toets OK van de bedieningselementen op het stuurwiel om het Hoofdmenu te openen.
  (Bij sommige modellen moet de toets OK herhaaldelijk worden ingedrukt totdat Driver Assistance wordt weergegeven)

  3. Scrol omlaag met de toets Pijl omlaag van de bedieningselementen op het stuurwiel en markeer Voertuiginformatie

  4. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen.

  5. Scrol omlaag om Dieselemissievloeistof
  te markeren (bij sommige modellen wordt dit weergegeven als Volgende onderhoudsbeurt)

  6. Druk op de toets OK om uw keuze te bevestigen. Dan wordt weergegeven hoeveel kilometer u nog op de resterende hoeveelheid dieselemissievloeistof kunt rijden.

  * Niet alle wagens kunnen de bovenstaande informatie weergeven. Neem voor informatie contact op met de concessiehouder/erkende hersteller.

 • V: Mag ik zelf dieselemissievloeistof bijvullen?

  Ja, bij de Jaguar concessiehouder/erkende hersteller kunt u niet-nadruppelende flessen met een inhoud van 1,89 liter dieselemissievloeistof aanschaffen, waarmee u het reservoir zelf kunt bijvullen. Deze flessen zijn speciaal ontworpen voor optimaal gebruiksgemak en voorkomen nadruppelen. Wij raden af het reservoir met een ander soort verpakking bij te vullen.

  Vul het dieselemissievloeistofreservoir uitsluitend met DEF die voldoet aan de norm ISO22241-1 of DIN 70070. Afwijkende vloeistoffen kunnen de juiste werking van uw wagen in gevaar brengen.

  Als er per ongeluk DEF in de brandstoftank van de wagen terechtkomt, de motor NIET STARTEN en onmiddellijk contact opnemen met de Jaguar concessiehouder/Roadside Assistance.

  Maak nooit gebruik van DEF-pompen bij tankstations. Daarvan is de circulatiesnelheid te hoog, waardoor het DEF-reservoir van uw wagen kan beschadigen.

  Raadpleeg uw Instructieboekje voor aanwijzingen omtrent het bijvullen van het DEF-reservoir
   

VEILIGHEID

 • V: Is dieselemissievloeistof een gevaarlijke stof?

  Hoewel dieselemissievloeistof geen gevaarlijks stof is, dient u het advies op de verpakking in acht te nemen en medische hulp in te schakelen als de vloeistof met uw huid in aanraking komt of als deze per ongeluk wordt doorgeslikt. Als de dieselemissievloeistof in contact komt met de lak van uw Jaguar, kunt u de desbetreffende plek eenvoudig schoonvegen en met zeepsop afspoelen. Dieselemissievloeistof kan wel vlekken op bekleding en kledingstukken veroorzaken. Als er DEF is gemorst, verwijder deze dan met koud water en een vochtige doek.

Raadpleeg voor meer informatie over dieselemissievloeistof uw concessiehouder of het Instructieboekje. AdBlue® is een geregistreerde merknaam van Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

Kunt u niet vinden wat u zoekt?